Numerologie

Wat houdt numerologie in?

Numerologie gaat over de symbolische interpretatie van getallen. Hier vind je informatie over wat de basisprincipes van numerologie zijn. Ook vertellen we je graag met welke numerologische invalshoeken Soul Pilgrims werkt: Pythagoras en de Kabbalah. Wil je jouw numerologie ook laten berekenen? Kies dan voor één van onze journeys op maat!

Soul Pilgrims

Numerologie

Er zijn meerdere invalshoeken binnen numerologie. De producten en diensten van Soul Pilgrims zijn geïnspireerd op de leer van Pythagaros, een Griekse wijsgeer, en op de leer van de Kaballah, de joodse mystieke tak. In numerologie interpreteren we getallen die voortkomen uit geboortedata (getallen) of uit namen (letters).

Woorden bestaan uit letters. Een letter op zichzelf betekent niets, maar zodra je het combineert tot een woord krijgt het een betekenis. Elke letter heeft zijn eigen basisenergie en trillingsfrequentie en zodra letters een woord vormen, krijgt het een gezamenlijke energie. Zo geldt dat ook voor een zin. Woorden kun je zien als een brug tussen mensen, ze verbinden ons via een gesprek of een lied en brengen dus energie over. Jouw naam draagt jouw energie en is een heel krachtig instrument. Een naam raakt je tot in de kern van jezelf omdat je je hier mee identificeert.

Het doel van numerologie? Jouw reis, jouw bestemming en jouw levenspad helder krijgen en inzichten te bieden waar je mee aan de slag kan.

Soul Pilgrims

Pythagoras

Pythagoriaanse numerologie vindt zijn oorsprong bij Pythagaros, een Griekse wijsgeer en de vader van de wiskunde. Hij werd rond 528 vC. geboren op Samos en studeerde in Egypte, waarna hij jarenlang zelf studenten les heeft gegeven in zijn mystieke school in Italië. Er wordt gefluisterd dat hij ook onderwezen is binnen de Kaballah tijdens zijn reizen, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. In zijn wetenschap van getallen zijn wel de kabbalistische principes te herkennen.

Pythagaros was een wiskundige maar bovenal een filosoof. Hij rekende met de getallen 1 t/m 9 en hij geloofde dat alles in cycli van 9 voorkwam. Zijn visie is dat cijfers en getallen niet hetzelfde zijn. Cijfers zijn geschikt als meeteenheden voor materie terwijl getallen in dienst staan van de geestelijke wereld. Volgens Pythagoras hebben getallen een meetkundige vorm maar ook een symbolische betekenis die terug te voeren zijn op de schepping van het universum. 

Binnen de pythagoriaanse numerologie worden getallen boven de 9 teruggebracht tot een getal onder de 9, met uitzondering van de meestergetallen: 11, 22, 33, 44. In de pythagoriaanse numerologie reken ik met de geboortenaam en de geboortedatum.

Soul Pilgrims

Kabbalah

De Kabbalah is een esoterische, eeuwenoude wijsheid die ons een kijkje geeft in het ontstaan van het universum. Het woord ‘kabbalah’ betekent ‘ontvangen’. Het gaat hier om een verbinding met hierboven (geestelijke wereld) en de aarde (materiële wereld).

Kabbalistische numerologie is de mystieke leer geïnspireerd door het jodendom alhoewel er ook geluiden te horen zijn dat dit numerieke systeem al ver voor het jodendom bestond. In het hebreeuwse alfabet bestaan er tweeëntwintig letters. Het is een heel krachtig alfabet want elk van de tweeëntwintig letters heeft zijn eigen persoonlijkheid, eigen vorm en eigen betekenis. Het alfabet, gematria, heeft een metaforische betekenis in tegenstelling tot de huidige, westerse alfabetten. Echter onder al onze moderne westerse alfabetten ligt dit alfabet.

Binnen deze vorm van kabbalistische numerologie reken ik met getallen tot en met 22 en kijk daarbij richting de tarot.  Alle getallen boven de 22 worden teruggebracht tot een getal onder de 22, met uitzondering van de meestergetallen 33 en 44.

Kabbalistische numerologie is gericht op de geboortenaam. Het fijne aan kabbalistische numerologie is dat deze methode heel goed de energie in kaart kan brengen van relaties, gezinnen of andere groepen.

Wat betekent jouw

lievelingsgetal?

Wat leuk dat je voor jouw favoriete getal hebt gekozen! Wist je dat een voorliefde voor een getal altijd iets zegt over jou als persoon?

 Hieronder vind je in het kort de betekenis van de getallen 0 t/m 9 volgens Soul Pilgrims.

0: de leegte

1: de pionier – begin, oorsprong, eigen kracht, individualiteit, leiderschap

2: de harmonieschepper – samen, volgend, begrijpend, dualiteit, vriendelijk

3: de artiest – communicatie, expressie, plezier, creatief, onderhandelen

4: de vormgever – scheppen, praktisch, discipline, materie, basis (4 elementen)

5: de reiziger – flexibel, veranderlijk, vindingrijk, nieuwsgierig, helend

6: de visionair – liefde, harmonie, raadgeven, genezing, evenwicht

7: de levensbeschouwer – innerlijke rust, stilte, filosofisch, intuïtief, analytisch

8: de leider – balans, kracht, macht, erkenning, beloning, ambitie

9: de leraar – wijsheid, intuïtie, kennisdeling, helpen, universaliteit, voltooiing

 

Wil je jouw persoonlijke numerologische uitwerking? Bestel dan een journey op maat! 

Email

info@soulpilgrims.nl

Social Media